Zaujímavým podujatím bola interaktívna výstava organizovaná katedrou histórie UPJŠ k "osmičkovým" rokom v areáli FF UPJŠ v Košiciach. Dňa 5. októbra 2018 sa žiaci IX. ročníka ocitli v 20. storočí. Po prekročení brány fakulty sa „deviataci“ mohli preniesť späť do minulosti. Pre žiakov boli pripravené rôzne stanovištia s výkladom pre lepšie ozrejmenie našich dejín. Prostredníctvom dobových odevov a rekvizít boli prenesení v čase do minulého storočia.