“Na konci evolúcie nie je krása”.

Dňa 15. novembra sa žiaci 9. ročníka a 5.B triedy zúčastnili Junior festivalu, ktorý prebiehal v rámci festivalu Ekotopfilm v Kulturparku. Tento festival sa snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom festivalu bolo pútavou formou inšpirovať žiakov, aby na životné prostredie brali väčší ohľad a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu prostredníctvom krátkych náučných filmov a zábavných eko aktivít.