Aj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Je organizovaná už deviaty rok a teší sa záujmu a radosti žiakov. Jej nosnou témou pre deviaty ročník bol slogan: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

So zaujímavou témou sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa popasovali veľmi tvorivo, a to nielen motívmi, ale aj formami. A tak začiatkom novembra poputovali na našu partnerskú školu do Kolína zmes starších, známych, ale i menej známych, klasických, ale aj moderných rozprávkových postavičiek z kníh, či televíznych obrazoviek. Nechýbali ani rozprávkové magické predmety, či farebné znázornenia nekončiacich priestorov. 

Naša partnerská škola prekvapila našich žiakov krásnym spracovaním rôznych bájok aj s ich ponaučeniami. Samozrejme, rozprávky a príbehy nepoznajú hranice a to sa ukázalo aj v našej výmene. Niekoľko rozprávkových postáv, ktoré k nám poštou dorazili, v inom formáte od nás putovali za hranice. Ďakujeme našej partnerskej škole za inšpiráciu a radosť!

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!