V utorok 14. mája 2019 žiaci: Mária Amália Pavlíková (z 2. roč.),

Alexandra Anna Ducárová (z 5. A) a Samuel Kocur (z 8. roč.)

úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole známej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom

Slávik Slovenska 2019.

 

  • Alexandra Anna Ducárová získala v II. kategórii (4. – 6. roč. ZŠ) 1. miesto,
  • čím si zabezpečila postup do krajského kola.
  •  Samuel Kocur získal v III. kategórii (7. – 9. roč. ZŠ) Čestné uznanie.

 

Srdečne blahoželáme!

   Ďakujeme pánovi Matúšovi Chovanovi za ochotu a sprevádzanie žiakov hrou na akordeóne.

 

 

Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa žiaci našej školy stretli na  školskom kole súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2019. Naši slávici spievali naozaj pekne... Porota mala ťažkú úlohu vybrať v každej kategórii len troch najlepších, preto boli v II. kategórii udelené dve 3. miesta.

 

V I. kategórii (1. – 3. ročník) získali:

                 1. miesto – Mária Amália Pavlíková, 2.roč.

2. miesto – Matej Ogurčák, 1.B

3. miesto – Maxim Pariľák, 1.B

 

V II. kategórii (4. – 6. ročník) získali:

                   1. miesto – Alexandra Anna Ducárová, 5.A

2. miesto – Lukáš Marcin, 5.B

              3. miesto – Terézia Ogurčáková, 4.roč.

                                            Viktória Helena Ducárová, 5.A      

 

V III. kategórii (7. – 9. ročník) získali:

   1. miesto – Samuel Kocur, 8.roč.

        2. miesto – Klára Genčúrová, 8.roč.

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na obvodnom kole súťaže!

SS 2019 OK