Vďaka krásnemu jesennému počasiu si žiaci 2. ročníka

na hodinách Výtvarnej výchovy vyskúšali tvorenie v prírode

Land art.

Tvorili nadšene, v skupinách i samostatne.

Pozrite sa, ako sa im darilo. Pre potešenie...