Pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej ocenil starosta MČ Krásna JUDr. Marek Kažimír výnimočné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a šírenie dobrého mena o Krásnej. Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy PaedDr. Františka Fecková.

Pani učiteľka je rodáčkou z Krásnej a tu  v detstve, mladosti aj teraz v dospelom veku sa aktívne zapája do spoločenského a duchovného živote obce a školy.

PaedDr. Františka Fecková každoročne pripravuje s deťmi v rámci Mestskej časti Košice – Krásna kultúrny program ku Dňu matiek, akadémia Sami sebe, Karneval, Mikuláš, muzikál Máš na to, v rámci farnosti pripravuje vianočné akadémie, koledovanie detí, krížovú cestu; spieva vo farskom zbore. Jej kreatívna činnosť je priam nevyčerpateľnou studnicou, kde aj po 20 rokoch pôsobenia v školstve vie načrieť a rozdávať deťom, kolegom, aj dospelým ľudom radosť, jej práca zanecháva stopu v malej duši na celý život.

Pani učiteľka blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej práce.