Vo štvrtok 31. mája 2018 sa v našom Kaštieli v Krásnej konala dejepisno – geografická súťaž pri príležitosti 875. výročia písomnej zmienky o Krásnej. Žiaci 2. stupňa našej školy sa na akcii aktívne zúčastnili. Súťažili v deviatich družstvách zo všetkých tried druhého stupňa, vystúpili aj s krátkym video programom, ktorý bol aj hlasovacou súťažou, pod názvom : Krásna, miesto, kde žijem. Tieto videá boli po hlasovaní ocenené pánom starostom. 1. miesto vyhrali Sarah Szaboóva, Tomáš Takáč, Michal Varga a Lukáš Radomský.

Súťaž hodnotila odborná porota pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Timkovej a pána starostu M. Kažimíra. 1. miesto získali žiaci deviateho ročníka Filip Varga, Dávid Pancurák, Tomáš Macák, na druhom mieste sa umiestnili siedmačky Marianna Vargová, Klára Genčúrová a Hana Bugnová, výborné tretie miesto si odniesli piatačky Anna Mária Pavlíková, Daniela Takáčová a Rebeka Obšitošová.