Aj tento rok sa naša škola zapojila do čitateľského 6-hodinového maratónu Čítajme si spolu, ktorú vyhlasuje každý rok Linka detskej istoty v spolupráci s mestskými a školskými kniznicami.
 
Tento rok sa do tohto maratónu zapojilo na celom Slovensku spoločne 38 853 detí!!!