V stredu 23. mája 2018 sme sa zúčastnili 23. ročníka súťaže kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy PIESEŇ PRE SV. OTCA. Súťaž sa začala svätou omšou o 8:30 hod. v Sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove. Po svätej omši sme sa presunuli na miesto súťaže do divadelnej sály Kultúrneho strediska Stropkov.

Súťažilo sa v 4 kategóriách:

I. kategória: sólo – žiaci vo veku 6 – 9 rokov

II. kategória: sólo – žiaci vo veku 10 – 12 rokov

III. kategória: sólo – žiaci vo veku 13 – 15 rokov

IV. kategória: duo (dvojhlas) – žiaci vo veku 6 – 15 rokov

Výkony súťažiacich hodnotila nezávislá 3-členná porota. Súťažiaci, ktorí reprezentovali našu školu, mali zastúpenie v troch súťažných kategóriách a vyspievali si striebro a bronz.

I. kategória: Mária Amália Pavlíková (z I. roč.) – strieborné pásmo

II. kategória: Lukáš Marcin (zo IV. B) – strieborné pásmo

IV. kategória: Mária Amália Pavlíková (z I. roč.)Anna Mária Pavlíková (z V. roč.) -  bronzové pásmo

Srdečne blahoželáme a povzbudzujeme k ďalšiemu rozvíjaniu talentov.