pri príležitosti 875. výročia 1. písomnej zmienky

 

Súťaž je určená pre žiakov 2. stupňa našej školy, ktorí budú súťažiť v 3-členných družstvách

(členovia družstva môžu byť z rôznych tried, počet družstiev nie je obmedzený).

 

Dátum konania:  31. 5. 2018 (štvrtok) na sviatok Najsvätejšieho  Kristovho Tela a Krvi

Miesto konania: kaštieľ Krásna

Súťaž bude prebiehať v troch kolách:

      1. kolo -  vedomostný kvíz prevažne z histórie Krásnej,

      2. a 3. kolo - odhad, postreh, praktické úlohy zamerané na poznanie prevažne súčasnej Krásnej.

Súčasťou podujatia bude prezentácia a hlasovanie o najlepšiu spomedzi kolektívnych žiackych prác literárno-filmovej súťaže KRÁSNA - MIESTO, KDE ŽIJEM.

Pre víťazov vedomostnej a literárno-filmovej súťaže sú pripravené

zaujímavé vecné ceny od Mestskej časti Košice - Krásna.

SÚŤAŽ  SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KRÁSNA

A STAROSTU JUDR. MAREKA KAŽIMÍRA