Vo štvrtok 10. mája sa konal majáles pre žiakov druhého stupňa. V priestoroch kaštieľa sa zabávali nielen žiaci, ale aj učitelia. Majáles sa niesol v duchu „trieda baví triedu“ a o zábavu bolo výborne postarané.  Každá trieda mala nachystané rôzne zábavné aktivity a súťaže pre ostatných spolužiakov a tiež učiteľov. Zapojil sa naozaj každý zúčastnený. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník majálesu opäť o rok.