Po slávnostnej svätej omši dňa 7. 5. 2018 udelil otec arcibiskup Bernard Bober

Medailu sv. Ondreja

za dlhoročnú prácu zamestnancom cirkevných škôl,

ktorí sa podieľajú na rozvoji katolíckeho školstva.

Za viac ako 20-ročnú prácu bola ocenená p. učiteľka


 

Mgr. JANA ZAJDELOVÁ

 

Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí.