Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert Einstein

 

V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa niektorí naši žiaci zúčastnili súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje MENSA Slovensko. Prebiehala formou 30 minútového on-line testu.

IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí.

Z tohto úvodného kola postupuje najlepších 80 detí do regionálneho kola (východ, stred, západ – spolu 240 detí) a následne najlepších 60 do celoštátneho kola.

Postúpiť do regionálneho kola sa podarilo aj trom našim žiakom.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!