Aj tento, ako každý rok, sme sa zúčastnili finančnej gramotnosti. Počas dvoch dní spoznávania sa s financiami a hospodárením nám pomáhala veľmi milá finančná agentka Janka Marcinová. Vytvárali sme si vlastné firmy, pri ktorých sme si museli vedieť rozdeliť peniaze. Ako odmenou nám boli certifikáty za účasť. Tieto dni neboli len o učení, ale aj o zábave, ktorá bola naozaj výborná. Ďakujeme, že sme sa mohli naučiť niečo nové o peniazoch a hospodárení. (Tomáš Figura, 6.r.)