V dňoch 12.3. 2018 – 16.3. 2018 sa žiaci 2. stupňa zapojili do aktivít v rámci TÝŽDŃA MOZGU, ktoré prebiehali na hodinách biológie v piatom, šiestom , siedmom a deviatom ročníku. Žiaci 5. A 6. Ročníka sa v rámci tohto projektu zúčastnili prednášky p. Fabiánovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva . Žiaci sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o tom ako funguje náš mozog.