17. januára navštívila našu školu sestra Bronislava z rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorá doniesla relikvie sv. fatimských detí Františka a Hyacinty. Žiakom predstavila život detí. V krátkom videu ukázala zaujímavé miesta vo Fatime: rodné domy detí, miesto zjavenia anjela a baziliku na mieste zjavenia Panny Márie. Predstavila aj pútnické miesto Fatimu v súčasnosti: sv. omše, procesie a modlitby sv. ruženca. Vysvetlila žiakom význam relikvií a povzbudila nás všetkých k úprimnej modlitbe k Božej Matke. V závere krátkej prednášky bola možnosť uctiť si relikvie svätých detí.

Ďakujeme sestre Bronislave za túto obohacujúcu chvíľu, že nám doniesla kúsok Fatimy do našej školy.