V pondelok  6.11.2017 navštívila našu školu pani Soňa Vancáková z Občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré sa venuje pomoci rodinám v núdzi a opusteným matkám s deťmi.  V zaujímavej prednáške sme sa dozvedeli, čo znamená chudoba v dnešnej realite, v akých podmienkach žijú chudobné rodiny i to,  že možno sa s takýmito problémami vo svojom okolí stretávame, a pritom ich nevidíme. Žiaci i učitelia boli touto témou skutočne oslovení a spoločne hľadali možnosti, ako aj my môžeme konkrétne pomáhať ľuďom v núdzi. Veríme, že prednáška nevzbudila len chvíľkový záujem, ale prispela k formovaniu charitatívneho myslenia v žiakoch i dospelých.