Sté výročie posledného zjavenia vo Fatime naša škola oslávila púťou do arcidiecéznej mariánskej svätyne v Obišovciach. Starší žiaci putovali vlakom, mladší sa presúvali autobusmi. 

Po zaujímavej prednáške miestneho pána farára sme spoločne slávili svätú omšu. Povzbudení príkladom Panny Márie a obohatení (aj) o duchovné zážitky sme sa vrátili domov.