Dňa 25. 9. 2017 sa aj naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu 2017. V telocvični, na ihrisku aj na školskom dvore žiaci našej školy úspešne zvládali pohybové aktivity na stanovištiach. Celý dopoludnie sa nieslo v znamení pohybu, dobrej nálady a úsmevu na tvári.
 
                              Športu zdar pohybu zvlášť