DEVIATACI ZA KATEDROU

V deň klasifikačnej porady 21.6.2017 si naši deviataci vymenili úlohy so svojimi pedagógmi a sami sa postavili za katedru v triedach 1. stupňa, aby počas dvoch vyučovacích hodín riadne vyučovali. Mladším žiakom sa takáto zmena veľmi páčila. A čo na to deviataci? Poniektorým sa táto nová úloha páčila, iní povedali „nikdy viac“. Každopádne, v jednom sa zhodli všetci a jeden z nich to učiteľom vyjadril stručne a výstižne: „REŠPEKT!“  J

DEŇ FARIEB

Žiacky parlament pripravil pre svojich spolužiakov Deň farieb pod heslom: 1 FARBA - 2 TRIEDY - 1 TÍM. Jednotlivé triedy prišli oblečené vo farbách, ktoré si vopred vylosovali a tak vznikli dvojice (a jedna trojica) tried - jedna z 1. stupňa a jedna z 2. stupňa v rovnakej farbe, čím vytvorili jeden tím. Farebné tímy počas dvoch hodín súťažili na piatich stanovištiach - preťahovali sa lanom, lovili „svoje“ balóny, robili fúrik, hľadali farebné veci v tráve, maľovali olympijské kruhy či riešili vedomostný kvíz.

Ukázal sa nielen súťaživý duch, ale aj schopnosť spolu sa zabávať a pomáhať si starší a mladší žiaci navzájom.

Zvíťazili všetci, pretože všetci prišli oblečení vo farbe svojej triedy, ale predsa len najviac bodov získal žltozelený tím - naši odchádzajúci deviataci a a ich mladší spolužiaci zo 4. ročníka, ku ktorým sa pridala aj 3.A.

PREDNÁŠKA O ANTARKTÍDE

V týchto horúcich dňoch dobre padne príjemné osvieženie. A takým bola výstava a prednáška o Antarktíde profesora Bačkora z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v našom kaštieli. Pán profesor nám prostredníctvom pútavého rozprávania  a fotografií predstavil zaujímavosti z expedície na Antarktídu, ktorej sa zúčastnil začiatkom tohto roka. Keďže je nám tento kontinent pokrytý snehom a ľadom skutočne vzdialený, naše predstavy o ňom sa stali omnoho reálnejšími. Okrem iných zaujímavých informácií sme sa od pána profesora ako botanika dozvedeli aj tú základnú - že na Antarktíde rastú rastliny J.

Deň farieb

Deň farieb