V tomto školskom roku prebiehala  na našej škole zbierka poštových známok.  Jej organizátorom sú Pápežské misijné diela a výťažok je určený na pomoc misiám. Známok sa vyzbieralo približne 400, z toho  polovicu doniesli žiaci víťaznej triedy - 1.A. Za výdatné prispenie do zbierky ďakujeme aj pani hospodárke Agátke Lackovej.

Členovia Žiackeho parlamentu známky osobne odniesli do pobočky Pápežských misijných diel našej arcidiecézy v Prešove, kde ich prijal pán riaditeľ Kondis, ktorý im porozprával o činnosti Pápežských misijných diel, význame pomoci misiám i misionárskej činnosti.  Žiaci dostali odpoveď aj na otázku, ktorú si možno kladú mnohí: prečo pomáhať vzdialeným misiám, keď okolo seba máme toľko chudobných.  Je dôležité pomáhať aj ľuďom okolo nás a na to máme dostatok dostatok príležitostí. U nás však každý môže chodiť do školy, nikto neumiera od hladu, nikto neuteká zo svojho domova pred vojnou ...  Preto je dôležité pomáhať misiám! 

Keďže pán riaditeľ prijal pozvanie našich žiakov, aby v budúcom školskom roku navštívil našu školu, tešíme sa na jeho návštevu a ďalšiu spoluprácu.  

Veď  „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).