Stalo sa nám peknou tradíciou, že koncom školského roka si žiaci druhého stupňa spravia prespávačku v škole.
Ani tento rok nebol výnimkou. Z piatku (23. júna) na sobotu naša škola ožila aj v nočných hodinách. ale určite nie vyučovaním.
 
Všetko sa začalo sv. omšou vo farskom kostole o 18:00, odkiaľ sa žiaci presunuli do areálu školy, kde na nich čakala prvá aktivita s niekoľkými stanovištami: Na pustom ostrove. Žiaci si v skupinkách vyskúšali svoje sily, vytrvalosť, rýchlosť i šikovnosť. Hlavne sa ale výborne zabavili a naladili na večernú diskotéku s niekoľkými skvelými súťažami, ktoré si pre nich pripravili deviataci. Tancovalo sa dlho a výborná nálada pokračovala aj po diskotéke na cestičke hrôzy,o ktorú sa opäť postarali naši deviataci.
 
Vysmiati, vystrašení, ale niektorí absolútne neunavení žiaci potom mali možnosť v triede pozerať filmy, alebo spať, ... alebo si dokázať, že vedia byť hore celú noc :) 
S námahou, ale predsa, sa podarilo učiteľom udržať žiakov v pavilóne aspoň do šiestej hodiny rannej, kedy sa začala hra na skrývačky, vybíjaná a príprava raňajok. Po spoločných raňajkách a upratovaní sa všetci nocľažníci vybrali domov. 
Veríme, že aj na túto noc v škole žiaci (a ani učitelia) tak skoro nezabudnú!
Takže, dobrú noc, dobré ráno a pekný víkend do ďalšej noci v škole, priatelia!