V stredu 14. júna 2017 sme sa so speváckym zborom našej školy zúčastnili slávnostnej sv. omše, po ktorej nasledovalo morálne oceňovanie žiakov v katolíckych školách. Medzi ocenenými žiakmi boli aj dve deviatačky našej školy –

 

Ivana Timková a Veronika Vargová,

 

ktoré z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Mareka Forgáča prijali ďakovné listy a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy.