Dňa 28. mája 2017 sa v Kultúrnom dome v Krásnej stretli všetci, ktorí prišli osláviť 25. výročie vzniku našej školy.  Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia za účasti pozvaných hostí, rodičov i širšej verejnosti. 

Žiaci školy pod vedením svojich pedagógov predviedli bohatý program. Sme radi, že vystúpili nielen súčasní žiaci našej materskej a základnej školy, ale aj bývalí absolventi i pozvaní hostia. Všetci spoločne ukázali svoje talenty a vytvorili plejádu nádherných čísel, ktorými dôstojne prispeli k oslavám. 

Nevšednú atmosféru umocnila premiéra našej školskej hymny, ktorú žiaci spoločne zaspievali v závere programu. Po ukončení akadémie, oslavy pokračovali slávnostnou recepciou pre pozvaných hostí. 

Našej škole želáme ešte veľa úspešných rokov!

Slávnostná akadémia