Máj - lásky čas. Mesiac Panny Márie. Mária umožnila Láske zostúpiť na tento svet. V tento mesiac naši tretiaci prvýkrát prijali do svojich srdiečok Lásku pod spôsobom Eucharistie. A v ich srdciach zavládlo nebo. Priniesli Ježišovi čisté srdcia a chcú si ich čisté zachovať. 

Čisté srdcia, čisté vzťahy, krása ženy, charakter muža, poslanie oboch, jednota v rozdielnosti, hodnota LÁSKY, no i falošné predstavy o nej... množstvo otázok v hlavách našich dospievajúcich žiakov... Kde hľadať odpovede? Na internete, medzi kamarátmi, azda u rodičov? Ako sa zorientovať v tom všetkom?

Dňa 24. mája, v deň spomienky na Pannu Máriu, Pomocnicu kresťanov, sme medzi nami privítali vzácneho hosťa - otca Pavla Hudáka, ktorý celý svoj kňazský život pomáha mladým na ich ceste hľadania skutočných, pravých hodnôt. 
Najskôr sme spoločne slávili Eucharistiu v našej školskej kaplnke. Otec Pavol nás v homílii povzbudil k prijatiu darov Ducha Svätého.Osobitnú pozornosť venoval Duchu Pravdy, ktorý je Duchom lásky, pokoja a radosti. 
Po svätej omši sa až do konca vyučovania venoval našim ôsmakom a deviatakom, ktorí so zatajeným dychom veľmi pozorne počúvali a zamýšľali sa nad spomínanými témami. Odchádzali domov oslovení, povzbudení, možnože s novými otázkami, ale aj rozhodnutiami... 
Nech ich teda Panna Mária, Pomocnica kresťanov, na ich životnej ceste sprevádza a ochraňuje.