V Kaštieli v Krásnej
až do konca júna
trvá
výstava výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.
 
Naša škola nemohla začať oslavy svojho 25. výročia krajšie ako programom a výstavou svojich šikovných žiakov.
V nedeľu 23. apríla sme v Kaštieli slávnostne za prítomnosti učiteľov, verejnosti, vedenia školy, pána starostu i pána kaplána otvorili Vernisáž výtvarných prác žiakov prvého a druhého stupňa. Okrem krásnych výtvorov si do konca júna môžu návštevníci pozrieť aj historické medzníky školy, nájsť na fotografiách nielen svojich vyučujúcich, ale už aj svoje deti, pripomenúť si niektoré aktivity, úspechy a akcie, ktorých nebolo na škole za 25 rokov málo.
 
Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí si na tento deň pripravili spev, hru na hudobné nástroje, tanec, či recitáciu. Spolu s krásnymi dielami vytvorili tú správnu atmosféru, kde mohli byť prezentované mnohé druhy umenia.
 
Tí, ktorí ste Vernisáž nestihli, neváhajte a choďte si výstavu pozrieť. Naozaj stojí za to!  
 

Z príhovoru riaditeľky školy na slávnostnej vernisáži:

„Chcem sa veľmi krátko zastaviť pri myšlienke vzniku školy. Určite to nebola náhoda, že v MČ Krásna vznikla jedna z prvých cirkevných škôl v meste Košice. Myslím si, že bola to odvážna a veľmi hodnotná myšlienka, ktorú naplnili ľudia do reality a to každý svojím dielom – biskupstvo Košice otec biskup Alojz Tkáč a vtedajší generálny vikár Bernard Bober, duchovný otec farnosti Ignác Juruš, veriaci farnosti a rodičia žiakov a prvá riaditeľka školy Marianna Šotková. O začiatkoch fungovania školy by iste vedeli veľa rozprávať. Prvotnou myšlienkou bolo nadviazať na históriu cirkevnej školy, ktorá pôsobila v Krásnej už v 50 – tych rokoch.  A tak roku 1992 vznikla Cirkevná základná škola blahoslaveného Marka Križina Krásna nad Hornádom.

Naša škola pôsobí 25. rokov, počas svojho pôsobenia zachováva predovšetkým duchovné hodnoty a kresťanské princípy. V súčasnosti na škole pracuje mladí tím pedagógov, ktorí napĺňa duchovné a odborné hodnoty školy. Mladí kolektív, ktorý prináša nové, moderné myšlienky, ale zároveň udržiava duchovný princíp školy. „