Klára Genčúrová, žiačka 6. ročníka našej školy, získala vo výtvarnej súťaži

„Kolorit slovenského ornamentu 2017“  Cenu SE múzea HUMNO.

Ocenenie si prevzala na slávnostnej vernisáži víťazných prác, ktorá sa konala 4. mája 2017 v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach.

Súťaže sa tento rok zúčastnilo 352 súťažiacich s 378 prácami z 54 organizácií. Klára sa zaradila medzi niekoľkých ocenených žiakov vo svojej kategórii - uspela v konkurencii 244 výtvarných prác, ktoré vytvorilo 220 žiakov z 24 základných škôl.

 SRDEČNE BLAHOŽELÁME !