Aj keď je Slovensko malou krajinou, je nesmierne bohaté na prírodné i kultúrne pamiatky. Presvedčilo sa o tom aj 37 žiakov 2. stupňa našej školy, ktorí sa v dňoch 24. a 25. apríla 2017 so svojimi pedagógmi a pánom kaplánom Michalom Bodnárom zúčastnili dvojdňovej poznávacej exkurzie po strednom Slovensku. 

Prvou zastávkou bola Stanišovská jaskyňa v Liptovskom Jáne, kde sme si užili (dúfajme) posledný sneh tejto zimy J.  Aj keď je jaskyňa pomerne málo známa, jej návšteva bola vskutku zaujímavá, a to nielen kvôli krásnym prírodným výtvorom, ale aj pútavému výkladu pani sprievodkyne. 

Popri obdivovaní prírodného bohatstva sme však nezabúdali ani na bohatstvo duchovné a navštívili sme známe pútnické miesto Staré Hory. V bazilike minor nám miestny duchovný otec vysvetlil jej históriu i význam a spolu s pánom kaplánom sme tu slávili svätú omšu.

Keďže celý tento región je významnou baníckou oblasťou, navštívili sme aj jednu z najkrajších baníckych obcí na Slovensku - Španiu Dolinu. Jedinečná zachovaná architektúra, banícke pamiatky, príroda ... a navyše nečakané príjemné pozvanie do Ľudovej školy Jozefa Mistríka - školy, kde sa čas akoby vrátil o sto rokov dozadu...

Posledným navštíveným m(i)estom v prvý deň exkurzie bol Martin - mesto, ktoré v našej histórii zohralo významnú úlohu... Viac ako Matica slovenská či jedno z prvých slovenských gymnázií však našich žiakov zaujal cintorín J  - a to nie hocijaký, ale Národný, kde je pochovaných množstvo významných slovenských osobností.

Ubytovanie vo Vrícku bolo príjemným bonusom celej exkurzie. Bývali sme totiž  u „našich“ sestier satmárok - sestry Bronislavy a sestry Hermany, ktoré pôsobili na našej škole.

Druhý deň nám plány skrížil stav slovenských ciest J, a tak sme museli oželieť návštevu mincovne v Kremnici. Vynahradila nám to však Banská Štiavnica. Zážitkom bola najmä návšteva banského múzea - vystrojení prilbou, plášťom a lampou sme „sfárali“ do naozajstnej štôlne. Prehliadka Nového zámku a historického jadra mesta nás utvrdila v tom, že Banská Štiavnica naozaj patrí medzi najkrajšie slovenské mestá. Exkurziu sme zavŕšili svätou omšou na banskoštiavnickej Kalvárii.

Počas celej exkurzie si naši žiaci všetko pozorne všímali, aby následne v tímoch čo najlepšie vyriešili úlohy z jednotlivých navštívených miest. A aj keď občas zapracovala fantázia (naozaj sme nešli cez Svidník J), bojovali zo všetkých síl, za čo si vyslúžili pekné vecné odmeny. 

Jednou z krátkych zastávok bol geografický stred Európy pri Kremnických Baniach. Veríme, že aj táto exkurzia vytvorila v nás všetkých o čosi bližší vzťah k nášmu malému Slovensku v srdci Európy J.