Žiaci 3. A sa v dňoch 13. 3. 2017 – 8. 4. 2017 zúčastnili veľmi zaujímavého projektu pod názvom Malá finančná akadémia s Kozmixom s metodickou a materiálnou podporou neziskovej organizácie EDULAB.

Všetky realizované aktivity s využitím inovatívnych metód sa týkali rozvoja finančnej gramotnosti v súlade s aktuálne platným dokumentom: Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1.

V interaktívnych cvičeniach na tabletoch si žiaci preverili to, čo sa pomocou zaujímavých zážitkových aktivít naučili. Úlohy mali za cieľ okrem finančnej gramotnosti rozvíjať aj čítanie s porozumením.

 

Súbežne so vzdelávacími aktivitami žiaci hrali hru Naše mesto. Bola to kreatívna hra, v ktorej spoločne postavili mesto svojich snov. Hra viedla žiakov k tímovej spolupráci, podporovala tvorivosť, ale hlavne si mohli finančnú gramotnosť vyskúšať v praxi.