Naša škola sa v tomto roku zapojila do IQ olympiády, ktorú organizuje MENSA Slovensko - nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí - pre žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Z našej školy sa školského on-line kola zúčastnilo 19 žiakov, z ktorých najúspešnejším bol

žiak 8. ročníka

Patrik Timko.

V regionálnom kole sa Patrik umiestnil na výbornom 5. mieste

a stal sa jedným z 20 postupujúcich z Východu do celoslovenského kola.

To sa konalo 15. mája 2017 v krásnom prostredí Oravského hradu,

kde 60 účastníkov z celého Slovenska riešilo v siedmich súťažných kolách vyše 90 úloh. Pre rodičov a pedagógov bola pripravená prednáška na tému Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí.

Súčasťou podujatia bol zaujímavý kultúrny program a prehliadka jedného z najkrajších hradov na Slovensku. Aj keď sa Patrik neprebojoval na významnejšie priečky, už samotná účasť v celoslovenskom kole bola významným zážitkom a skúsenosťou.

 

Sloganom súťaže bol výrok Immanuela Kanta „Odváž sa používať vlastný rozum“.

Patrikovi a všetkým našim žiakom želáme, aby mali dostatok tejto odvahy :) .

 

*********************

 

„Inteligencia je prirodzená schopnosť, myslím tie kvality intelektu a dispozícií, ktoré nútia človeka vykazovať činnosť na úrovni, ktorá vedie k vytvoreniu dobrej povesti. Nemyslím pritom schopnosť bez nadšenia, ani nadšenie bez schopností a dokonca ani nie kombináciu oboch, bez odpovedajúcej energie k práci. Mám na mysli schopnosť, ktorá, keď bude ponechaná sama sebe, bude hnaná vrodenou silou, stúpať cestou vedúcou k výnimočnosti a bude mať silu dosiahnuť vrcholu.“  (Francis Galton)
 
V piatok 28. apríla sa konalo Regionálne kolo IQ olympiády,
do ktorého z našej školy postúpil žiak 8. ročníka Patrik Timko
 
Súťaž najlepších 80 mozgov z nášho regiónu sa konala v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Od samého rána do popoludnia sa žiaci pokúšali čo najlepšie uspieť v rôznych úlohách. A kým oni tvrdo pracovali, neoddychovali ani ich učitelia. Pre nich bol pripravený zaujímavý program plný prednášok o význame matematiky v našom živote, nakoľko je dôležitá inteligencia a čo je emocionálna inteligencia, aký je rozdiel medzi zemepisom a geografiou, ako pripraviť ideálne fyzikálne laboratórium na škole, ako učiť informatiku, či poskladať Rubikovu kocku. Napokon bolo učiteľom ukázané krásne moderné oddelenie biofyziky. 
 
Popoludní všetci zúčastnení (unavení) žiaci a ich učitelia netrpezlivo čakali na vyhlásenie víťazov. Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 15. mája, postúpilo dvadsať najlepších. a nebude medzi nimi chýbať ani náš žiak!
 
Už teraz môžeme držať palce Patrikovi, ktorý sa v Regionálnom kole umiestnil na skvelom 5. mieste!
 
GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE!!!!