V utorok 21. marca 2017 sa 23 žiakov našej školy stretlo na  školskom kole súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2017. Tohtoroční slávici spievali naozaj prekrásne... Porota mala ťažkú úlohu vybrať v každej kategórii len troch najlepších.

V I. kategórii (1. – 3. ročník) získali:

1. miesto – Alexandra Ducárová (3. A)

2. miesto – Tereza Ducárová (3. A)

3. miesto – Svetozár Pavlík (3. B)

 

V II. kategórii (4. – 6. ročník) získali:

1. miesto – Klára Genčúrová (6. roč.)

2. miesto – Anna Mária Pavlíková (4. roč.)

3. miesto – Samuel Kocur (6. roč.)

 

Špeciálne ocenenie poroty za krásny spev získali žiaci:

Nina Lacková (1. A), Diana Stolárová (1. B), Eduard Harendarčík (1. B),

Terézia Ogurčáková (2. roč.),

Miriam Čontošová (3. A), Peter Géci (3. A),

Lea Ducárová (5. roč.), Viktória Kažová (5. roč.)

a Anna Demková (6. roč.)

 

Podľa platných pravidiel súťaže Slávik Slovenska 2017 postupujú do obvodného kola súťaže len žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Alexandra Ducárová (3. A) a Klára Genčúrová (6. roč.).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na obvodnom kole súťaže!