Súťaž školských časopisov PEROHRYZ 2017
 
" Prvý tvorivý čin, ktorý musí spisovateľ vykonať, je nájsť svojho čitateľa."
 
Deň pred tým, ako školy v našom kraji zatvorili svoje brány a vypustili svojich žiakov a učiteľov na jarné prázdniny, vybrali sa žiaci našej malej, ale veľmi šikovnej a aktívnej redakčnej rady, na odovzdávanie cien krajskej súťaže školských časopisov PEROHRYZ 2017.
 
I napriek tomu, že sme sa neumiestnili v prvej trojke najlepších školských časopisov, o dobrú náladu sme mali postarané. Po vyhlásení výsledkov sme sa oboznámili s názormi poroty na nedostatky nášho časopisu, ale aj s rôznymi nápadmi, ako pracovať v tejto oblasti marketingovo (pozn. trhovo).
 
I keď neplánujeme rozšíriť naše rubriky o klebety o učiteľoch, ani podomový predaj nášho časopisu, tešíme sa, že môžeme spolu tráviť čas, niečo vytvárať, učiť sa a zlepšovať.
 
Všetkým našim čitateľom ďakujeme za priazeň a sľubujeme čo najlepšiu prácu aj na ďalších vydaniach!
 
Vaši redaktori