Dňa 8. 12. 2016 sa traja žiaci našej školy (Svetozár Andrej Pavlík z III.A, Anna Mária Pavlíková zo IV. ročníka a Juraj Fecko z VIII. ročníka) zúčastnili krajského kola súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy A Slovo bolo u Boha... v Humennom. Všetci traja ukázali svoj recitátorsky talent  a dvom z nich sa podarilo v tvrdej konkurencii získať aj pekné umiestnenia.

Anna Mária Pavlíková (IV. roč.) - 3.miesto v prednese poézie, mladší žiaci (1. – 4. roč.)

Juraj Fecko (VIII. roč.) - 3. miesto v prednese prózy, starší žiaci (7. – 9. roč.)

Srdečne blahoželáme!