V kaštieli Košice – Krásna prebieha výstava úspechov žiakov našej školy v okresných, krajských a celoslovenských kolách športových, vedomostných a umeleckých súťaží.