V stredu 25.10. 2017 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Naše tety kuchárky s vedúcou jedálne, žiaci našej základnej školy a takisto aj deti z materskej školy spolu so svojimi rodičmi pripravili rôzne zdravé jedlá. Tí, ktorí pripravili na tento deň niečo zdravé „pod zub“, dostali tombolový lístok a postúpili do žrebovania. Počas tretej hodiny sme sa všetci stretli v školskej telocvični. Z tombolových lístkov sme vyžrebovali žiakov, ktorí získali pekné odmeny a taktiež jedna cena bola udelená riaditeľkou školy a druhá cena bola udelená zástupcami školskej rady. Najaktívnejšie triedy tento rok boli až tri: deviataci, žiaci z 2.A a žiaci zo 4.A. Všetky tri triedy dostanú od našich kuchárok sladkú tortičku J. A žiaci, ktorí na tento deň pripravili nejakú pochúťku a doniesli ju do školskej telocvične, dostanú tiež nejakú dobrotu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Svetového dňa zdravej výživy na našej škole.