Tento školský rok sa konal 21.ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Sme veľmi radi, že sa tejto súťaže zúčastnili tento rok piati žiaci našej školy: Samuel Labanc (5.r.), Filip Varga (7.r.), Veronika Vargová (8.r.), Petra Paľovčíková (8.r.), Ivana Timková (8.r.).
 
GRATULUJEME: 
Ivane Timkovej za skvelé umiestnenie vo veľkej konkurencii na 2. mieste v próze na tému:
Denník starého bicykla.
Petre Paľovčíkovej za Čestné uznanie v próze na tému:
Časožrút a časožrútka.
 
Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa tvorivých nápadov!