V týždni od 16. 5. do 20. 5. absolvovalo devätnásť  našich žiakov zo siedmeho  a ôsmeho ročníka intenzívny kurz angličtiny, ktorý naša škola pripravila v spolupráci s jazykovou školou SIDAS. Počas týchto dní  sa nielen zdokonaľovali v angličtine, ale hlavne udomácňovali v jej používaní. Týmto kurzom ich sprevádzal „native speaker“ Alisdair, ktorý našim žiakom pripravil množstvo zaujímavých a zábavných aktivít. Žiaci sa pri nich nezlepšovali len v komunikácii, ale rozšírili si aj svoju slovnú zásobu, pracovali na  kvalitnejšej výslovnosti, rozvíjali pamäť a tiež kreatívne myslenie. Na konci kurzu dostali všetci naši žiaci jazykové certifikáty.