Naša škola sa opäť zapojila do aktivít zameraných na šírenie úcty k životu.

Vieme, že život je vzácny dar a začína sa už počatím, preto sme si v stredu 23. marca 2016 po sv. omši pripevnili na svoj odev bielu stužku a spoločnou „modlitbou o úctu k životu“ sme sa pridali k modlitbovej kampani

„9 mesiacov za život“, ktorá trvá od 25. marca do 25. decembra 2016.

V tento deň sme v školskom klube strávili príjemné popoludnie venované starostlivosti o bábätká - bábiky. Žiaci 1. – 5. ročníka si takto mohli aspoň na chvíľu vyskúšať, aké je dôležité a pekné byť otcom, či mamou.

 

Bližšie info na stránkach:

http://9mesiacovzazivot.sk/

http://www.forumzivota.sk/

 

Modlitba o úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,

že si nám dal veľký dar života.

Spomíname si dnes na tých najbezbrannejších,

ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Prosíme ťa za tých rodičov a lekárov,

ktorí sa chystajú usmrtiť počaté - ešte nenarodené dieťa,

aby spoznali hrôzu svojho počínania

a zmenili svoje rozhodnutie.

Zošli nám svetlo pravdy, aby sme spoznali hodnotu

každého ľudského života a mali ho v úcte

od počatia po prirodzenú smrť.

S tvojou pomocou chceme vždy a všade vydávať svedectvo o kráse,

vznešenosti a dôstojnosti ľudského života a prispieť tak k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,

prihováraj sa za nás u svojho Syna,

aby vyslyšal našu modlitbu.

Amen