Dňa 10. 3. 2015 sa v priestoroch Centra voľného času DOMINO v Košiciach uskutočnilo okresné kolo 15. ročníka Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, na ktorom nás reprezentovalo víťazné trojčlenné družstvo žiakov školského kola v zložení: Ivana Timková, VIII. roč., Michaela Čontošová, IX. roč.; Zuzana Puliková Hrehová, VIII. roč.

 Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: zo Starého zákona - 1. kniha Samuelova a z Nového zákona - Evanjelium podľa Lukáša.

 Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch, ktoré naše súťažné družstvo úspešne zvládlo a umiestnilo sa na 1. mieste.

 

Srdečne blahoželáme a vyprosujeme pomoc Ducha Svätého v ďalšej príprave do diecézneho kola.