FINÁLE

V týchto dňoch vyvrcholila v Košiciach súťaž o najobľúbenejšieho slovenského učiteľa ZLATÝ AMOS. Spomedzi množstva navrhovaných sa do semifinále medzi 17 semifinalistov prebojovala aj naša pani učiteľka FRANTIŠKA  FECKOVÁ.  Účastníkov semifinále vyberala porota na základe návrhu, ktorý  za našu pani učiteľku spracovala pani učiteľka Eva Timková.

Prvú májovú nedeľu  učitelia, žiaci a rodičia našej školy vyzbrojení píšťalkami, rapkáčmi a transparentami sledovali semifinále v Historickej radnici v Košiciach. Obrovská bola naša radosť, keď sa do finále medzi 8 najobľúbenejších slovenských učiteľov dostala aj pani učiteľka Františka Fecková. Ako prvú disciplínu hodnotila porota videovizitku, v ktorej žiaci 2. A odpovedali na otázku “Prečo je naša pani učiteľka najlepšia“. Druhou disciplínou bolo stvárnenie historickej osobnosti  a pani učiteľka si vylosovala postavu Charlieho Chaplina. V scénke účinkovala spolu so žiakmi svojej triedy. A hoci titul Zlatý Amos putuje do Bratislavy,  pre našu školu je Zlatým Amosom pani učiteľka Františka Fecková.

V mene súťažiacej ďakujeme kolegom, žiakom a hlavne rodičom za podporu a spoluprácu pri zabezpečení programu a celej súťaže. Bol to neopakovateľný zážitok.