Stáva sa už tradíciou, že v predvianočnom období sa žiaci 5. ročníka v rámci vyučovania regionálnych dejín stretávajú v kaštieli s našimi krasňanskými  „tetami“,  aby sa dozvedeli, ako sa v Krásnej žilo kedysi.

                Tentoraz pozvanie prijala pani Mária Petrušová a pani Mária Bojkunová. Ich rozprávanie bolo naozaj pútavé. Aj keď ich delí vekový rozdiel 16 rokov, obe nosia po celý život tradičný krasňanský kroj, aj keď väčšina ich rovesničiek (najmä tých mladších) dávno prešla na „mestské oblečenie“. Vďaka vekovému rozdielu sme z ich rozprávania získali ucelený obraz o premenách doby v živote vtedajšej mladej generácie. Pani Petrušová sa narodila začiatkom 30-tých rokov a do školy chodila práve v tomto kaštieli. Škola bola cirkevná a vyučovali v nej rehoľné sestry. Dokonca si pamätá aj 2. svetovú vojnu a prítomnosť Nemcov a po nich Rusov v dedine.  Pani Bojkunová sa narodila po vojne, a škola v kaštieli už bola socialistická. Namiesto rehoľných sestier v nej vyučovali súdružky učiteľky a deti sa zdravili „Česť práci!“

                Okrem vyučovania deti zaujímalo, ako sa kedysi hrali, aké práce museli doma robiť, či ako slávili Vianoce. Spontánne rozprávanie bolo veselé a poučné zároveň. Deti s prekvapením počúvali, aká disciplína vládla kedysi doma i v škole, akou samozrejmosťou bola úcta voči starším, alebo náročné domáce  práce.

                 A čo sme sa dozvedeli na záver? Že aj keď bol život kedysi omnoho skromnejší a náročnejší, vzťahy medzi ľuďmi boli srdečnejšie a priateľskejšie ... že ľudia si boli akýsi bližší ...

 

                Obom tetám Máriám ďakujeme za milé rozprávanie a príjemne strávený čas a želáme im krásne a požehnané vianočné sviatky!

                                                                                                              ĎAKUJEME!

Zo života predkov