Našu školu navštevujú samé dobré deti, čo si všimol aj Mikuláš a prišiel rozdávať sladkosti pre deti Materskej školy a žiakov Základnej školy. Tešili sa škôlkári, prváci, druháci, ale aj starší žiaci a všetci Mikulášovi zarecitovali básničky a zaspievali pesničky.  Anjelici pomáhali Mikulášovi, lebo mal veľa práce. Radosť detí a milé úsmevy presvedčili Mikuláša, ktorý k nám určite príde aj na budúci rok.