Dňa 20.11.2015 naša škola v spolupráci s CVČ na Orgovánovej ulici v Košiciach
zorganizovala okresné kolo žiakov a žiačok v stolnom tenise.
Žiaci B. Király, P. Figura, M. Varga a P. Timko si vybojovali 3. miesto.
Žiačky V. Vargová, A. Nagyová a I. Timková si taktiež vybojovali 3. miesto.

Gratulujeme