V rámci voľby povolania a výberu strednej školy navštívili žiaci 8. a 9. ročníka medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne, kde mali možnosť  oboznámiť sa s možnosťami štúdia na jednotlivých stredných školách, ale aj spoznať vysoké školy zo Slovenska aj Česka.  Viaceré školy sa prezentovali významnými študijnými úspechmi či praktickým ukážkami odbornej zručnosti svojich študentov. Naši žiaci ocenili možnosť bezprostrednej komunikácie s učiteľmi a študentmi týchto škôl. Veríme, že aj toto podujatie pomôže našim žiakom pri rozhodujúcej životnej voľbe.