V týchto dňoch sme nainštalovali na toalety v troch pavilónoch našej školy dávkovače na toaletný papier, dávkovače na utierky a dávkovače mydla. Na toaletách sú zabezpečené odpadkové koše. Finančné prostriedky sme získali z rodičovského spoločenstva, za čo veľmi pekne ďakujeme. Zároveň sme do tried 1. – 9. ročníka namontovali dávkovače na utierky, ktoré boli hradené z  triedneho fondu.

Chceme tým dosiahnuť zvýšenú hygienu žiakov, estetizáciu prostredia a výhodou je, že žiaci nebudú potrebovať hygienické vrecúška.