Keďže, ako sa vraví, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, žiaci V. a VI. ročníka vo štvrtok 22.10.2015 v rámci vyučovania dejepisu navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologické nálezisko Várheď v Nižnej Myšli. Šiestaci, ktorí sa práve učia o bronzovej dobe, mohli na vlastné oči vidieť nálezy z jednej z najvýznamnejších lokalít na Slovensku z tohto obdobia. Piataci sa na hodinách zase oboznamujú s historickými pamiatkami a múzeom ako miestom ich uchovávania a vystavovania.

                Múzeum, ktoré sa nachádza v budove bývalého premonštrátskeho kláštora, nám predstavilo množstvo vzácnych exponátov. V najrozsiahlejšej - archeologickej časti zaujali šperky, nástroje, zbrane, keramika, ale najmä kostrové pozostatky ľudí z bronzovej doby či replika unikátneho nálezu - hlineného vozíka, s ktorým sa deti hrali kedysi pred 3500 rokmi. V etnografickej zbierke sme zase obdivovali krásne ľudové kroje, historický nábytok, či vybavenie domácností z čias našich prarodičov. V múzeu sú vystavené aj vzácne sakrálne (čiže náboženské) predmety a tiež unikátna knižnica zo 16. storočia.

                Keďže počasie nám po predchádzajúcich upršaných dňoch celkom prialo, návšteva samotného náleziska Várheď s novovybudovanými replikami dvoch chatrčí a palisádového opevnenia bola (aj napriek blatu J ) príjemným  zavŕšením našej exkurzie.