Číta celá rodina. Číta celá naša školská rodina.
 
Hovorí sa, že ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ale ak chceš ísť ďaleko, kráčaj s niekým. Môžeme povedať, že v tomto duchu sa niesla aj naša dnešná akcia Číta celá rodina. 
 
V priebehu niekoľkých hodín sme cez krátke spoločne čítané príbehy prekročili hranice niekoľkých svetadielov, či vstúpili do krajín zvierat i rastlín. A nebolo to len tak - na hodinách čítania, či literatúry! 
 
Do nášho čitateľského kútika prišli žiakom mladších ročníkov čítať žiaci starších ročníkov, starším žiakom  žiaci mladší, pani riaditeľka, pán zástupca, pán kaplán, učitelia, rodičia. Hlavne im, našim mamkám, ktoré si našli čas prísť a aspoň na chvíľku si s nami čítať, VEĽMI ĎAKUJEME! 
Všetkým nám prajeme krásne čitateľské zážitky, či už do rúk berieme knihy sami, alebo na hodinách v škole, či v rodinách!