Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Na deň 21.10. 2015 si žiaci jednotlivých ročníkov spolu so svojimi rodičmi, ako aj naše pani kuchárky pripravili rôzne zdravé jedlá. Žiaci, ktorí sa aktívne zapojili a pripravili niečo zdravé „pod zub“ postúpili do žrebovania. Traja vyžrebovaní vyhrali zdravé balíčky. Riaditeľkou školy bola udelená ešte jedna cena prvákovi Števkovi Horváthovi za dobroty naaranžované do tvaru srdiečka. Najaktívnejšou triedou sa stali naši ôsmaci, ktorí dostali od našich kuchárok sladkú odmenu - tortu. Ostatní žiaci, ktorí sa zapojili, dostali malú zdravú pozornosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Svetového dňa zdravej výživy na našej škole.