Dňa 25. 09. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili kvalitne obsadeného okresného kola v cezpoľnom behu s vynikajúcimi úspechmi.

Družstvo mladších žiačok v zložení Diana Nagyová-Salóciová, Radka Korinková obsadilo vynikajúce

3. miesto

Diana Nagyová-Salóciová ako jednotlivkyňa vybojovala

3. miesto

Družstvo mladších žiakov v zložení Patrik Timko, Lukáš Poprocký, Juraj Fecko obsadilo vynikajúce

2. miesto

Družstvo starších žiačok v zložení  Jessica Oravcová, Ivana Timková obsadilo vynikajúce

2. miesto

                                       Blahoželáme