Žiaci našej školy svojim spevom a  recitáciou prispeli k dôstojnému priebehu znovu obnovenej tradície našej mestskej časti - Uvítania detí do života. Dňa 25. 9. 2016 sa konala táto milá slávnosť v priestoroch nášho kaštieľa. Mimka Čontošová, Peťko Geci, Sveťko Pavlík, Terezka, Viky, Saška a Lejka Ducárové v úvode slávnosti zaspievali zhudobnenú Rúfusovu Modlitbu za rodičov a detičkám zanôtili krásnu uspávanku. Dianka Nagyová Salóciová predniesla báseň, ktorou privítala medzi nami tých najmenších a milým veršíkom im popriala do života len to najlepšie.